11-17 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Vakıf Haftası bu sene; “Vakıf Medeniyetinde Şefkat ve Merhamet” konusu çerçevesinde sosyal medya kanalları ve kitle iletişim araçları aracılığı ile kutlanacaktır.

Vakıf Haftası boyunca “Şefkat ve Merhamet” başlığı çerçevesinde hiçbir karşılık beklemeden hayır yapmak sevdasıyla içinde yaşadıkları topluma katkı sunmakta yarışan ecdadımızın rahmetle yad edilmesine vesile olmayı umuyoruz.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, dünden bu güne kuşaklar arasında canlı bir köprü olan vakıf kültür mirasının korunmasında ve gelecek nesillere intikalinin sağlanması hususunda gerek ülkemizde gerekse de Osmanlı vakıflarının yayıldığı geniş coğrafyada çalışmalarını sürdürmektedir.

Amacımız, yüzlerce yıldır bizlere emanet bırakılmış ve bugün önemini daha da iyi idrak etmekte olduğumuz, yardımlaşma ve karşılık beklemeden iyilik yapma kavramlarının temsili bir mücevher gibi olan vakıf olgusunu oluşturan şuurun canlı tutulmasını sağlamaktır.